Forhåndsomtale og anmeldelsen til USOs konsert i Rosendal.