Studentorkestret i Bergen


Tiltross for de mange konserter i byen denne uken var det relativt meget bra besøk ved debutkonserten til det nystartede Studenterorkestret i Bergen - en konsert som fant sted i Konsertpaleet onsdag undet dirigenten Fritz E. Hoffs ledelse.

Det nye orkestret er meget velbesatt, og det ble klart at et intenst og dyktig arbeid må ha gått foran debuten. Resultatene var nemlig i høY grad positive. Det oppsatte program var vel noe ujevnt med hell.Syn til musikalsk gehalt, og dog ga de forskjellige numrene sitt bidrag med speiell koloritt.

En enkel og verdig holdning var det over åpningsnummeret, J. H. Romans "Suite", der man gjenkjente visse studentikose toner. Den italienske renessansekomponisten Monteverdi synes å være på moten - det overrasket derfor ikke så mye å høre en suite fra hans opera. "L'Orfeo". Det var orkestrets strykegruppe som hadde denne oppgaven; bortsett fra noen tilfeller av uklar presisjon skal gruppen ha honnør for fin og ren klang og vel avveiet foredrag.

Blåsensemblet var så i ilden med tre fornøyelige engelske militærmarsjer av Josef Haydn(!). Helt overbevisende var fremførelsen neppe, men en spesiell farge var der unektelig over disse marsjene, - som vi alle hørte med glede. Konsertens hovednummer var to satser fra Beethovens første symfoni, C-dur. Foredragsmessig ble de to satsene forholdsvis anonyme, mens fremførelsen ellers hadde beundringsverdig presisjon og sikkerhet. I programmets siste del hørte vi David Stone's orkesterutgavee av "Den store porten i Kiev" av Mussorgskij og Hubert Clifford's "A Kentish Suite"). Clifford's suite er enkel og sjarmerende musikk i klar og grei orkestrering. Utførelsen var kanskje blant det mest vellykte vi hørte, ikke minst beundret vi den helt nydelige strykeklang i pastoralsatsen. En klarinettsolo var og av fin kvalitet.

Vi må glede oss over det nye orkester, og vi må komplimentere dirigenten Fritz E. Hoff med den løfterike debut. Også publikum ga sin begeistrng tilkjenne, og det var et vell av blomster til dirigenten.

Thorleif Aamodt ("Dagen", 28.4.1967)